Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 255η :  Έγκριση μελέτης, τεύχους διακήρυξης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 256η :  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 257η :  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 258η :  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2023 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 259η :  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2023 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 260η :  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/7/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 261η :  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/7/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 262η :  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/7/2023 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 263η :  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/7/2023 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 264η :  Δωρεά εξοπλισμού παιδικής χαράς στον Δήμο Νέας Ιωνίας  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window