2017, Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 281:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 30.6662.0006 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ,συνολικού ύψους 499,98 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 282:  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. πρωτ.29675/25-10-2023 ενιαίας μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, καθορισμός όρων του Διαγωνισμού, για την ετήσια (2024-2025) προμήθεια τροφίμων, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 598.373,17 ευρώ και ορισμός της επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 283:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 284:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 285:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2023 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 286:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2023 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 287:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 288:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 289:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2023 του ΟΠΑΝ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 290:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2023 του ΚΕΜΙΠΟ». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 291:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α.: 00.6733.0002 «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, για την κάλυψη του κόστους κηδείας απόρου δημότη. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α.: 00.6733.0002 «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, για την κάλυψη του κόστους κηδείας απόρου δημότη.

Μοιραστείτε
Close Search Window