Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 307η:    Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς- Θεοφανείων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες έως την έναρξη των εκδηλώσεων.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 308η:    Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ποσού 181.335,00€.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 309η:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ.15.6615.0001 για την εργασία επικάλυψης διαφημιστικής πινακίδας στην πλατεία Πάρσης.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 310η:    «Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης » – ΕΡΙΟΤΕΚ.
Πράξη 311η:    Ακύρωση της με αριθ.214/1-8-2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας, σε συμμόρφωση της με αριθ.1600/23 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, για τον Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας, έγκριση του πρακτικού συμμόρφωσης με την ως άνω απόφαση και ανάδειξη νέου Προσωρινού Αναδόχου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 312η:    Αποδοχή δωρεάς για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 313η:    Αποδοχή δωρεάς προς το 11ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 314η:    Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο στολισμού για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς- Θεοφανείων (Ελληνικού Δωδεκαημέρου).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 315η:    Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Πλέσσα Διονύσιου, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την πληρωμή διοδίων διέλευσης των οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος από την Αττική οδό, για το οικονομικό έτος 2023.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 316η:    Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 101.437,50 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του ως 10η,11η, και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2023.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window