Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA                                                                                Αρ.πρωτ. 35778/27-12-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 58η
ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 58η

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, τη ΤΕΤΑΡΤΗ 27-12-2023 και ώρα 13.00π.μ, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Σύνταξη και αποστολή απάντησης από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας σε εξώδικο που απεστάλη από την κ. Σαραβάνου »

• Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει διότι η Νομική Υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να προχωρήσει σε σύνταξη και αποστολή σχετικής εξώδικης απάντησης εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών που αναφέρονται στην εξώδικη αίτηση ήτοι από 19/12/2023 δηλ. έως 3-1-2024.

 

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window