Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Νέα Ιωνία: 22-12-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                           Αρ. πρωτ.35717
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:35                                                                                37η Συνεδρίαση

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 37Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), την Τετάρτη 27-12-2023 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2024.
2. 10η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
3. Χωροταξική κατανομή επί των ορίων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για το σχολικό έτος 2024 – 2025.
4. Ανανέωση σύμβασης πληρωμής για τη δαπάνη διοδίων διέλευσης των οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό, για το έτος 2024
5. Έγκριση και διαπίστωση υποκαταστάσεως του αναδόχου του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019».
6. Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 121.»
7. Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 30.»
8. Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2.»
9. Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΠΙΤΤΑΚΟΥ 16»
10. Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑΣ 11.»

 

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window