Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 56η                                                             Συνεδρίαση: 56η
Αρ.πρωτ. 34986/15-12-2023

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 56η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 19/12/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
2. Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Νέας Ιωνίας.
3. Έγκριση απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Α΄ εξάμηνο του 2023.
4. Έγκριση αποφάσεως αναθέσεως εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας.
5. «Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Συνέχιση Δράσης Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νέας Ιωνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002285 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».
6. «Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002305 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».
7. «Αποζημίωση της κ. Α. Τυροβολά- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
8. «Αποζημίωση της κ. Μ. Θεοδώρου- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
9. «Εξωδικαστικός συμβιβασμός-Nομική σύμβουλος του Δήμου».
10. «Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπόλογου».
11. «Κατανομή ποσού 19.800,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για το την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window