Αποφάσεις, Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 97: “Εξέταση ενστάσεων κατά της αρ. πρ. 171/2011 Πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα την: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ.445 της περιοχής του Δήμου Ν. Ιωνίας, για τον χαρακτηρισμό του σε χώρο στάθμευσης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου και γηπέδου αποθήκευσης»

Μοιραστείτε
Close Search Window