Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 488η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 35.7135.0002 για την προμήθεια μετρητών από την ΕΥΔΑΠ για το Δήμο Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 489η:  Αποδοχή προσφοράς ενός κλιματιστικού μηχανήματος 12000 btu για τον 3ο βρεφονηπιακό σταθμό Νέας Ιωνίας επί της οδού Καππαδοκίας 11.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 490η:  Εισήγηση 4ης Αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 491η:  Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 492η:  Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση & συντήρηση σκεπάστρων στάσεων αναμονής επιβατών και σύγχρονων κατασκευών προβολής μηνυμάτων.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 493η:  Έγκριση Τεχνικού Δελτίου και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Νέας Ιωνίας» στην πρόσκληση με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ OTA Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 (Α.Π. 6) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» του Πράσινου Ταμείου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 494η:  Αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών επιγραφών στην οδό Βυζαντίου 2.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 495η: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπολόγου υπαλλήλου Παρασκευής Κωτσιοπούλου για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών για την εξυπηρέτηση των δράσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 496η:  Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.
Πράξη 497η:  Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπόλογου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 498η:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Τζωρτζίδη Νικόλαου, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την επιμόρφωση εργαζόμενων οδηγών του Δήμου με σκοπό την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 499η:  Χορήγηση Άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της οδού ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, στην επιχείρηση «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» ιδιοκτησία της εταιρείας ΠΟΥΤΣΗ ΑΦΟΙ PIZZA ROYAL 101 Ο.Ε.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 500η:  Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ 50.
Πράξη 501η:  Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΚΙΟΥ 24.
Πράξη 502η:  Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου στην οδό ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1.
Πράξη 503η:  Ανανέωση άδειας ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 1.
Πράξη 504η:  Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 28301/10-10-2023 εισήγησης με θέμα: «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Αργυρουπόλεως 32».
Πράξη 505η:  Κοπή δέντρου στο πάρκο Δωδακανήσου και Μεσσηνίας.
Πράξη 506η: «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 602.957,77 € προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -ΣΤ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 507η:  «Κατανομή ποσού 162.200,00 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window