Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 508η:    «Έγκριση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητος (ΣΑΠ)».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 509η:    «Έγκριση διατήρησης κλιμάκων εκτός της ρυμοτομικής γραμμής για την εξυπηρέτηση ακινήτου στην οδό Ελ Αλαμέιν 13».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 510η:    «Σύσταση παγίας προκαταβολής 2024 – Ορισμός υπολόγου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 511η:    «Παραίτηση από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εκ μέρους του Δήμου Ν. Ιωνίας κατά των κ.κ. Σ.Τσιμινικάκη, Γ. Ταγκούλη και Ι. Βέλιου».
Πράξη 512η:    «Εκτέλεση της με αρ. 466/2024 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( μισθωτικές διαφορές ) – ψήφιση πίστωσης – παραίτηση από τα ένδικα μέσα».
Πράξη 513η:    «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.7135.0017 για την προμήθεια και τοποθέτηση αγάλματος με προτομή του Νικολάου Πλαστήρα».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 514η:    «Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής για την προμήθεια τεσσάρων μετρητών από την ΕΥΔΑΠ για το Δήμο Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 515η:    «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο του Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν κατά την προετοιμασία της διεξαγωγής των Ευρωεκλογών 2024 – Απαλλαγή υπόλογου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 516η:    «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΚΡΗΝΗΣ 13».
Πράξη 517η:    «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 123».
Πράξη 518η:    «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΩΡΩΠΟΥ 147».
Πράξη 519η:    «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 4-8».
Πράξη 520η:    «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 86».
Πράξη 521η:    «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7».
Πράξη 522η:    «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ 6».
Πράξη 523η:    «Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7».
Πράξη 524η:    «Kατασκευή αναπηρικής ράμπας στην οδό ΣΜΥΡΝΗΣ 37».
Πράξη 525η:    «Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο του κ. Ι.Λαζαρίδη».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 526η:    «Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Σόλωνος 48».
Πράξη 527η:    «Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Φιλήντα 5».
Πράξη 528η:    «Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Φωκαίας 27».

Μοιραστείτε
Close Search Window