Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 429η:  «Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 401/14.5.2024 (ΑΔΑ: 90ΧΕΩΚΥ-9ΕΣ) προγενέστερης απόφασης Δημοτικής Επιτροπής  που αφορά στη συμμετοχή του Δήμου, στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Τουρισμού και Τεχνών στην πόλη Alanya της Τουρκίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 430η:  «Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 402/14.5.2024 (ΑΔΑ: 65ΩΑΩΚΥ-ΘΑΒ)) προγενέστερης απόφασης Δημοτικής Επιτροπής και λήψη νέας που αφορά στην έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για κάλυψη των εξόδων σχετικά  τη μετακίνηση αιρετών στο Δήμο Alanya της Τουρκίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 431η:  «Συμμετοχή του Δήμου, στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Τουρισμού και Τεχνών στην πόλη Alanya της Τουρκίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 432η:  «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για κάλυψη των εξόδων σχετικά  τη μετακίνηση αιρετών στο Δήμο Alanya της Τουρκίας»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window