Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 401η:  Εισήγηση μετακίνησης αιρετών και έγκριση  δαπάνης και εξειδίκευσης κατανομής πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2024 αντιπροσωπείας του Δήμου μας στον αδελφοποιημένο Δήμο Alanya στην Τουρκία, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την συμμετοχή του Δήμου Νέας Ιωνίας, στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Τουρισμού και Τεχνών που πραγματοποιείται από τις 24 έως 26 Μαΐου 2024 στο Δήμο της Alanya.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 402η:  Εισήγηση έγκρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την μετακίνηση αιρετών στο Δήμο της Alanya, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την συμμετοχή του Δήμου Νέας Ιωνίας, στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Τουρισμού και Τεχνών που πραγματοποιείται από τις 24 έως 26 Μαΐου 2024 στο Δήμο της Alanya.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 403η:  Έναρξη διαδικασιών για τη σύναψη δανείων του Δήμου Ν. Ιωνίας με σκοπό: Α) την απαλλοτρίωση χώρων, Β) τη συντήρηση σχολείων καθώς και υφιστάμενων υποδομών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 404η:  «Εξωδικαστικός συμβιβασμός-Nομική σύμβουλος του Δήμου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 405η:  Αποζημίωση του κ. Α. Καφφέ- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Πράξη 406η:  Έγκριση του ποσού  αποζημίωσης-εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 το οποίο πιστώνει στον λογαριασμό του Δήμου  το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την   πρώην υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ.. Πολυχρονοπούλου Παναγιώτας του Γεωργίου.

Πράξη 407η:  Καθορισμός προτεραιότητας οδού.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 408η:  Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτων επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 20.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 409η:  Έγκριση παροχής πρόχειρου φαγητού και πόσιμου νερού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές και έγκριση για δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Επιχειρήσεων Διατροφής ως μέτρο προστασίας της ζωής ή της υγείας των πληγέντων πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη φυσική καταστροφή στην περιοχή του δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής της περιόδου 2024-2026.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 410η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001, για εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 411η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001, 10.6662.0001, 15.6662.0001 και 40.6662.0001, για εργασίες συντήρησης κλιματιστικών και κεντρικών ψυκτικών μονάδων και εγκαταστάσεων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 412η:  Υποβολή ταμειακού απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2023 για έγκριση.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 413η:  Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 661.957,77 € προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Ε΄ τακτική επιχορήγηση  έτους 2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 414η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Γ. Σεφέρη 28.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 415η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Αγίου Βασιλείου 42.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 416η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Κωστή Παλαμά 9 & Μακαρίου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 417η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Κιλικίας 4.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 418η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 39.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 419η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Λαοδικείας 6.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 420η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Δωδεκανήσου 85.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 421η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Τραπεζούντος 18.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 422η:  Κοπή δέντρου στην οδό Ναυάρχου Νοταρά 3.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 423η:  Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 5909/6-3-2023 εισήγησης με θέμα: «Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 71».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 424η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Κολυβάνου Α.

Πράξη 425η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο -Ανευλαβή Α.

Πράξη 426η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Αποστολάτου Σ.

Πράξη 427η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο-Καραγκιόζης Χ.

Πράξη 428η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Λιάππα Ε.

Μοιραστείτε
Close Search Window