Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 448η:  Έγκριση η μη πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων σε Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων που διενεργήθηκε για την προμήθεια τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας για την περίοδο λειτουργίας της το καλοκαίρι του έτους 2024 και ορισμός η μη Προσωρινών Αναδόχων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 449η:  Κατανομή της Β’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2024 στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων καθώς & απόδοση της δαπάνης για το α΄ εξάμηνο του 2024 στους  επτά   (7) σχολικούς τροχονόμους.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 450η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον ΚΑ : 15.6482.0001 έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης προμήθεια εξοπλισμού», συνολικού ύψους 2.455,20 € για την προμήθεια  στρωμάτων και επιστρωμάτων – σεντονιών μονών  με λάστιχο για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 451η:  Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 708.000,00 € προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών του.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 452η:  Έγκριση ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων.

Πράξη 453η:  Εξέταση του αιτήματος του «Οικοδομικού Συνεταιρισμού των εν Φιλοθέη Υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης» για ΄΄αποχαρακτηρισμό του Ο.Τ. 92Κ ως  Κοινόχρηστου  Χώρου΄΄.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 454η:  Έγκριση Α΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Α΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 455η:  Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 456η:  Αποκλειστική χρήση τμήματος οδού Πίνδου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 457η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΒΟΣΠΟΡΟΥ 34.

Πράξη 458η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΘΡΑΚΗΣ 21.

Πράξη 459η:  Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Καβάλας 40.

Πράξη 460η:  Άδεια τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης φορτηγών επί της οδού Απόλλωνος.

Πράξη 461η:  Αίτημα  χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων των ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ κλπ.

Πράξη 462η:  Χορήγηση Άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της οδού ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, στην επιχείρηση «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησία της εταιρείας  HOBOSTREETGRILL Ε.Ε.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 463η:  Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πεζοδρομημένης παρόδου επί της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, μεταξύ του ακινήτου της L OREAL και του 5ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας την Τετάρτη 05/06/2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 464η:  Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών που θα προκύψουν κατά την προετοιμασία της διεξαγωγής των Ευρωεκλογών 2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 465η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.: 15.7131.0001 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 – 2025, συνολικού ύψους 1.054,00€ , προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Roller  με ύφασμα  για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window