Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 358η:    «Κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχήματος, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προκειμένου να αναπληρωθούν οι καθορισμένοι οδηγοί στους οποίους χορηγήθηκε άδεια Πάσχα και να καλυφθούν, στην περίπτωση αυτή, οι υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης του Δημάρχου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 359η:    «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ολυμπίας έναντι της εισόδου του δημοτικού σταδίου το Σάββατο 25/05/2024 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς πρέπει να εγκριθεί από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια -μέχρι την πραγματοποίηση της συναυλίας- για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών στους ενδιαφερομένους και είσπραξης του ποσού που θα καθορισθεί από την Δημοτική Επιτροπή».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 360η:    «Άδεια τοποθέτησης Πύργου σήμανσης για τη διοργάνωση του τελικού UEFA με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι η επόμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 14η/5/24 και επίσης υπάρχει ανάγκη εγκρίσεως της αποφάσεως της Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει. Η τοποθέτηση του πύργου έχει προγραμματισθεί για την 27/5/2024, επομένως δε η άδεια πρέπει να έχει δοθεί έως 24/5/2024».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 361η:    «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/20.12.2013 τ.Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ενσωμάτωση των καταργούμενων Νομικών Προσώπων Ο.Π.Α.Ν, ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ και ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν.5056/2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 362η:    «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  1ου τριμήνου 2024».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 363η:    «Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας 1ου τριμήνου 2024 σωρευτικά».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 364η:    «Υποβολή λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων την 31/1/2024 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 365η:    «Υποβολή λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων την 29/2/2024 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 366η:    «Υποβολή λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων την 31/3/2024 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 367η:    «Εκτέλεση της με αρ. Α2764/2024 οριστικής αποφάσεως του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».
Πράξη 368η:    «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α  15.6482.0001 έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης προμήθεια εξοπλισμού του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, συνολικού ύψους  2.985,30 € με ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια  ειδών τραπεζαρίας  για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 369η:    «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό:  Κ.Α. 00.6431.0001 με τίτλο, «ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», συνολικού ύψους 2.368,40€ με το Φ.Π.Α. 24%,  για την προμήθεια  ενημερωτικού εντύπου και roll up banner, καθώς και τη διανομή του εντύπου με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών για τη λειτουργία του  Δημοτικού Κέντρου Οικογένειας  του Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 370η:    «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου για τη Δημοτική Κατασκήνωση».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 371η:    «Τροποποίηση 305 -16/4/2024 απόφασης Δημοτικής  Επιτροπής».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 372η:    «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών των διαφόρων εκδηλώσεων στο πλαίσιο τελετής λήξης των αθλητικών προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 373η:    «Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 29509/23-10-2023 εισήγησης με θέμα: «Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8»».
Πράξη 374η:    «Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 24997/06-09-2023 εισήγησης με θέμα: «Τοποθέτηση οριοδεικτών για διευκόλυνση θέσεων στάθμευσης ακινήτων»».
Πράξη 375η:    «Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 21796/28-07-2023 εισήγησης με θέμα: «ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ 23 ΚΑΙ ΙΚΟΝΙΟΥ 7»».
Πράξη 376η:    «Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 24243/30-08-2023 εισήγησης με θέμα: «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 3»».
Πράξη 377η:    «Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 18385/26-6-2023 εισήγησης με θέμα: «Προσδιορισμός μιας (1) θέσης για  ολιγόχρονη στάθμευση επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 132  έμπροσθεν της εισόδου του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα»».
Πράξη 378η:    «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση μικροδαπανών  φιλοξενίας επίσημης αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής Δήμου Λευκονοίκου Κύπρου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε Προπληρωμής».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 379η:    «Αποδοχή προσφοράς του κου Παπαδάκη Σταύρου  για την  δωρεά γλυκισμάτων στους Βρεφονηπιακούς/Παιδικούς Σταθμούς, του Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 380η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο Και Μεταβίβαση Οφειλής- Δραβοπούλου».
Πράξη 381η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Τσινιάο».
Πράξη 382η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Τσιγκά».
Πράξη 383η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σιγάλας».
Πράξη 384η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Ρούσσου».
Πράξη 385η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Πεσιρίδης».
Πράξη 386η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μήτσιου».
Πράξη 387η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μαγδαλοπούλου».
Πράξη 388η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Καραμήτσιος».
Πράξη 389η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Κιορπέ».
Πράξη 390η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Δρίτσουλας».
Πράξη 391η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Γεωργίου».
Πράξη 392η:    «Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Bejko».
Πράξη 393η:    «Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου 63».
Πράξη 394η:    «Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Ακριτών 7».
Πράξη 395η:    «Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Βυζαντίου 24».
Πράξη 396η:    «Κοπή δένδρων επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 10».
Πράξη 397η:    «Κοπή δένδρων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 19».
Πράξη 398η:    «Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Βοσπόρου 84».
Πράξη 399η:    «Κοπή μιας λεύκας  επί της οδού Περγάμου 58».
Πράξη 400η:    «Κοπή δύο δένδρων επί της οδού Βαριτος 4».

Μοιραστείτε
Close Search Window