Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο καινούριων κλιματιστικών μονάδων 18.000 BTU στο Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου μας

Αποτελέσματα της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2020

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας Ιωνίας προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Λυκείου Νέας Ιωνίας στην οδό Α. Κάλβου 103

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παροχή υπηρεσιών εμβολιασμού υφιστάμενων δένδρων νεραντζιάς σε λεμονιά, καθώς και παρακολούθηση – φροντίδα αυτών

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας Ιωνίας προκηρύσσει, δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία , για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας στην οδό Κηφισού 2-4 στην Νέα Ιωνία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Close Search Window
el
enel