Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος θερινής απασχόλησης του Δήμου Νέας Ιωνίας»

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμημάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων»

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου”Συντήρηση πεζοδρομίων”

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού τροχήλατου συστήματος αρχειοθέτησης σε κτίριο του Δήμου Νέας Ιωνίας, το οποίο είναι απαραίτητο για αρχειοθέτηση εγγράφων των υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης είκοσι έξι (26) φωτοτυπικών/πολυμηχανημάτων, εβδομήντα (70) εκτυπωτών, επτά (7) τηλεομοιότυπων (φαξ) και δύο (2) Plotter του Δήμου Ν. Ιωνίας

Δημόσια Προφορική Μειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Παραρτήματος παιδιών Προσχολικής ηλικίας του 7ου Νηπιαγωγείου Ν. Ιωνίας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια χρωμάτων για την ανακαίνιση χρωματισμών των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης Δήμου Ν.Ιωνίας

Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών (ρολοκουρτίνες με μηχανισμούς) για τις ανάγκες του Β’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Νέας Ιωνίας

Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας και του Νομικού Προσώπου ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.

Close Search Window
el
enel