Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 45:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ελιάς και δύο πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Χάλκης 43

Πράξη 46:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας νεραντζιάς που βρίσκεται επί της οδού Αρχιμήδους 18

Πράξη 47:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τριών ελιών που βρίσκονται επί της οδού Ζήλων 2

Πράξη 48:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο Πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Λ. Βύρωνος 30

Πράξη 49:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μακελαράκη 8-10

Πράξη 50:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μηδείας 100

Πράξη 51:   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μονής Πυρσού 13

Πράξη 52:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο βραχυχιτώνων που βρίσκονται επί της οδού Σινώπης 73

Πράξη 53:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας που βρίσκεται επί της οδού Αίνου 35

Πράξη 54:  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μ. Πυρσού 9-11

Πράξη 55:  Παραχώρηση θέση στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 70

Πράξη 56:  Λήψη απόφασης για την έγκριση του επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Νέας Ιωνίας

Μοιραστείτε
Close Search Window