Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 461:    Λήψη Απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022, του ΝΠΔΔ του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ( Ο.Π.Α.Ν.).  Αναλυτικά

Μοιραστείτε
Close Search Window