Συνεδριάσεις ΕΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νέα Ιωνία: 7 /12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αρ. πρωτ: 29246
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αρ. πρόσκλησης: 1η                                           Συνεδρίαση 1η

Προς : Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 12.30 μ.μ για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022.
2. Σύνταξη προσχεδίου Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της εκτελεστικής πραγματοποιείται διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.οικ. 55040/2021(ΦΕΚ 3291/Β/26-7-2021) θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

 

Αποδέκτες:
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος, Δημ.Συγκοινωνίας
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας
Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού
Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής

Κοινοποίηση:
Γενικό Γραμματέα
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδροι Νομικών Προσώπων του Δήμου

Μοιραστείτε
Close Search Window