Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 454:  «Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου, στον Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας που διενεργήθηκε με την αριθ. πρωτ.24341/14-10-2021 διακήρυξη και κατακύρωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28383/26-11-2021 εισήγηση από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window