Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νέα Ιωνία 26 /11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 54η                                                                     Συνεδρίαση 54η
Αρ.πρωτ.: 28446

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 30/11/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021, καθώς και ορισμός προσωρινών αναδόχων».    Αναλυτικά
2. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001, 10.6662.0001, 15.6662.0001, 40.6662.0001, 10.6261.0001, 15.6261.0001, 40.6261.0001, για εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2022-2023.     Αναλυτικά
3. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6661.0001, 40.6661.0001 για προμήθεια πλακέτας bus, πλακέτας πόρτας, τσιμούχα εμβόλου, λάστιχο λαδιού και υδραυλικό λάδι για τους ανελκυστήρες στο Δημοτολόγιο, στο Δημαρχείο και στην πολεοδομία.    Αναλυτικά
4. «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση μικροδαπανών φιλοξενίας και την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού» για το έτος 2021 και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε Προπληρωμής».    Αναλυτικά
5. «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 7.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους».    Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος(Αντιπρόεδρος)
Κα ΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
Κα Αλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
Κα Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
Κα Μποτζιολή Ελένη
κ.Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel