Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νέα Ιωνία : 26-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 53η                                                         ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 53η
Αρ. πρωτ: 28399

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

     Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη-χρήση της υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-11-2021 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα:

• Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου, στον Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας που διενεργήθηκε με την αριθ. πρωτ.24341/14-10-2021 διακήρυξη και κατακύρωση του Διαγωνισμού. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει διότι η ασφάλεια των οχημάτων λήγει στις 5-12-2021 και θα πρέπει να επισπευσθούνε οι διαδικασίες υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών
Τακτικά μέλη:

κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
Κα Σακκαλόγλου Αγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
Κα Αλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
Κα Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
Κα Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

Μοιραστείτε
Close Search Window