Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία: 25-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 28η                                                                 Συνεδρίαση 27η

ΠΡΟΣ: Την Δήμαρχο Κα Θωμαΐδου Δέσποινα και
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e- presence ( www. epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, την Δευτέρα 29-11-2021 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
2. 7η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.
3. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ πρωτ. 25968.
4. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας
5. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας
6. Απάντηση στο αίτημα για την άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 12 (οδός Πλαστήρα 16 και Καβάλας)
7. Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους και μερικής επεξεργασίας (ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της εταιρείας «ΜΠΑΡΔΗ – ΖΕΡΒΑΣ ΟΕ» επί της οδού Αγίας Φωτεινής 48 και Ελ. Βενιζέλου.
8. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της Μικράς Ασίας στην επιχείρηση λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μαζικής εστίασης μερικής και πλήρους επεξεργασίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ»
9. Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού Αυτοκινήτου του στην οδό Ζήλων 44
10. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Αλκαίου 3
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δέντρου στην Παιδική Χαρά της Πλατείας Υγείας.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:
– Ανακοινώσεις Προέδρου.
– Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
– Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ.
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel