Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 225:    «Μετάθεση προθεσμιών και αποσφραγίσεως προσφορών σε διαγωνισμό του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος επικαλούμεθα την διακοπή μετά την εν λόγω συνεδρίαση των συνεδριάσεων της καθ’ υμάς Επιτροπής λόγω θέρους και το επείγον της διορθώσεως των προθεσμιών εν εξελίξει διαγωνισμού, η οποία κατέστη αναγκαία λόγω απροβλέπτου δυσλειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 226:    «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση χρωματισμών και επισκευή υγρομονώσεων σχολικών κτιρίων»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 227:    «Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας της σύμβασης «Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 228:    «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 229:    «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την καταβολή συγγενικών πνευματικών δικαιωμάτων».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 230:    «Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη».

Μοιραστείτε
Close Search Window