Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 22η:  Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» που είναι ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 23η:  Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» που είναι ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 24η:  «Έγκριση τροποποίησης της από 26-01-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 25η:  Εισήγηση 1ης έκτακτης Αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window