Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νέα Ιωνία: 2-2-2024
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:5η                                                                       5η Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.: 3382

Προς: Τον κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 5η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Παρασκευή 2-2-2024 και ώρα 11:00 (αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr ) την πρόθεση συμμετοχής σας στην δια περιφοράς συνεδρίαση και την ψήφο σας έως 12:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

1η έκτακτη Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024.

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε λόγω εκτάκτων αναγκών οι οποίες προέκυψαν από:
Το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με Α.Π:6-8.1.2024, με Θέμα: <<Ενέργειες των δικαιούχων αναφορικά με τα μη δημοπρατημένα έργα του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης>>, στο οποίο επισημαίνεται ότι αναφορικά με τα έργα Δικαιούχων του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που εντάχθηκαν έως 30/6/2022 και δεν έχουν ακόμα δημοπρατηθεί, πρέπει να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα έργα αυτά να δημοπρατηθούν έως 9/2/2024, ενημερώνοντας αμελλητί την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, ειδάλλως θα απενταχθούν από το Πρόγραμμα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window