Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 4η                                                                 Συνεδρίαση: 4η
Αρ.πρωτ.

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 6/2/2024 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. «Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2023.»
2. Μερική τροποποίηση της με αριθ.5/22-1-2024 πράξη Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την διόρθωση σε ποσοστό έκπτωσης προσωρινού Αναδόχου του 7ου Τμήματος (Είδη κρεοπωλείου), σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργείται για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2024-2025) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, των τροφίμων του «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ».
3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
4. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2024 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
5. Απαλλαγή από την καταβολή των ενοικίων του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ρούμελης έμπροσθεν του οικοδομικού αριθμού 86.
6. Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο(Αρ.πρωτ. 3447)
7. Έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων στην συμβολή των οδών Ανδρ. Κάλβου και Ελ. Βενιζέλου και Αλεκ. Παναγούλη και Μιλτιάδου
8. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΣΠΑΡΤΗΣ 10.
9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 17.
10. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΜΙΛΗΣΙΩΝ 8.
11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 17.
12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 30.
13. Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας I.X. αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 102.
14. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ 24.
15. Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας I.X. αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΙΚ. 4Α.
16. Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας I.X. αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 5
17. Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΑΒΕΡΩΦ 6.
18. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α.: 00.6733.0002 «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, για την κάλυψη του κόστους κηδείας απόρου δημότη.
19. Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.
20. «Κατ’ εξαίρεση έγκριση κίνησης οχήματος εκτός περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.»
21. «Κατ’ εξαίρεση οδήγηση των οχημάτων».
22. «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 708.303,38€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Β’ κατανομή έτους 2024».

• Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο εώς την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window