Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 3η
Αρ.πρωτ. 3162/31-1-2024                          ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 3η

Προς :Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΠΕΜΠΤΗ 1-2-2024 και ώρα 13.00μ.μ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» που είναι ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την ΑΤ04 Πρόσκληση.
  2. Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» που είναι ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την ΑΤ08 Πρόσκληση.
  3. «Έγκριση τροποποίησης της από 26-01-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Νέας Ιωνίας».
  4. Εισήγηση 1ης έκτακτης Αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024.

   Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής προκύπτει για το:
1ο ΘΕΜΑ. διότι τα σχετικά έργα θα δημοπρατηθούν έως τις 09-02-2024
2ο ΘΕΜΑ. διότι η συγκεκριμένη τροποποίηση καθίσταται αναγκαία καθώς έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα από την ένταξη του έργου.
3ο ΘΕΜΑ. Διότι ο προβλεπόμενος τακτικός έλεγχος -συζήτηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 5-2-2024.
4ο ΘΕΜΑ. λόγω εκτάκτων αναγκών οι οποίες προέκυψαν από:
α) Το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με Α.Π:6-8.1.2024, με Θέμα: <<Ενέργειες των δικαιούχων αναφορικά με τα μη δημοπρατημένα έργα του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης>>, στο οποίο επισημαίνεται ότι αναφορικά με τα έργα Δικαιούχων του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που εντάχθηκαν έως 30/6/2022 και δεν έχουν ακόμα δημοπρατηθεί, πρέπει να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα έργα αυτά να δημοπρατηθούν έως 9/2/2024, ενημερώνοντας αμελλητί την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, ειδάλλως θα απενταχθούν από το Πρόγραμμα.
β)Την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 11/30.1.2024( ΑΔΑ:6ΜΗΛΩΚΥ-2ΛΨ), η οποία αφορά την έγκριση τροποποιημένης μελέτης ΥΠ1 και ΥΠ2, τροποποιημένου τεχνικού δελτίου έργου και υποβολής αιτήματος τροποποίησης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» που είναι ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την ΑΤ04 Πρόσκληση», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι τα σχετικά έργα θα δημοπρατηθούν έως τις 09-02-2024.
γ) Την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 12/30.1.2024( ΑΔΑ:ΨΦΓΟΩΚΥ-Ξ1Ψ), η οποία αφορά τη λήψη απόφασης έγκρισης 1ης τροποποίησης της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», που είναι ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την ΑΤ08 Πρόσκληση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι η συγκεκριμένη τροποποίηση καθίσταται αναγκαία καθώς έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα από την ένταξη του έργου.

  Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε εγκαίρως τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window