Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 199 :  «Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Ιωνίας» (κωδ. ΟΠΣ 5001468) και του σχεδίου τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 200 :  «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 201 :  «Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 202 :  «Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2023» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 203 :  «Καθορισμός καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2023»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 204 :  «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2023»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 205 :  «Τροποποίηση Κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 206 :  «Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής της επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 207 :  «Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Μοιραστείτε
Close Search Window