Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 174η:  «Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 175η:  «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 176η:  «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές των δαπανών του έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ, της 5307ης κατανομής χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 177η:  «Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ‘Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 178η:  «Παράταση της Σύμβασης του έργου: ΄΄Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017΄΄Ανάδοχος: ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 179η:  «Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο, οικονομικού έτους 2023.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 180η:  «Έγκριση της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) και της υποβολής επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας» (κωδ. ΟΠΣ 5002171) στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 181η:  «Έγκριση της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) και της υποβολής επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου για την πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Ιωνίας» (κωδ. ΟΠΣ 5001468)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 182η:  «Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 183η:  «Έγκριση Σύναψης Νέας Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας μεταξύ Δήμου Νέας Ιωνίας και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 184η:  «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 185η:  «Συζήτηση επί της επιστολής του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Χριστοδούλου Βασίλη με αρ. πρωτ. 17201/15-6-2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window