Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

 Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 29199/6-12-2021

   Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικής Φροντίδας στα μέλη των Κ.Α.Π.Η.» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 8-12-2021 και λήγει στις 17-12-2021

Για την ανακοίνωση (δείτε αναλυτικά εδώ)

Για την αίτηση (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel