Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νέα Ιωνία: 9-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:29η                                                          Συνεδρίαση 28η
Αρ. πρωτ. 29527

ΠΡΟΣ: Την Δήμαρχο Κα Θωμαΐδου Δέσποινα και
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e- presence ( www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, την Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022.

2. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ. πρωτ. 28677.

3. Αποδοχή επιχορήγησης (δ΄δόση) Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου για το β΄εξάμηνο του 2021.
4. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής της επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Ανανέωση σύμβασης πληρωμής για τη δαπάνη διοδίων διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό, για το έτος 2022.
6. Τοποθέτηση οριοδεικτών για διευκόλυνση θέσεων στάθμευσης ακινήτου.
7. Ανανέωση χώρου Ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Σπάρτης 10.
8. Μετατόπιση περιπτέρου της κας Μπελεμέζη Βασιλικής ευρισκόμενου σήμερα στην οδό Βυζαντινών Αυτοκρατόρων έμπροσθεν του οικοδομικού αριθμού 37.
9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Νικολάου Γιαννά 37
10. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Ναυάρχου Νοταρά 47.
11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 78.

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:
– Ανακοινώσεις Προέδρου.
– Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
– Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ.
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel