Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νέα Ιωνία: 23-3-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 5                                                          Συνεδρίαση 7η

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) και με Τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr) τη Δευτέρα 27-3-2023 και ώρα 19:30 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα.

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Νέας Ιωνίας για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Γ/2022).
 2. Ψήφιση – Έγκριση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Δ΄Τριμήνου 2022 σωρευτικά.
 3. Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών 4ου Τριμήνου έτους 2022.
 4. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024- 2027 του υποτομέα των Ο.Τ.Α.
 5. Καθορισμός διαφορετικού ωραρίου εργασίας προσωπικού του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ομαδάρχες – κοινοτάρχες) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας για τη Δημοτική Κατασκήνωση.
 7. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας έτους 2023 για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Γ΄ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το πρόγραμμα «Θαλάσσια μπάνια των ΚΑΠΗ» του Δήμου μας.
 8. Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Κατασκευή ή Αντικατάσταση Εγκατάστασης Αντικεραυνικής Προστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου».
 9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου» Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη Θεομηνία της 13-10-2021.
 10. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας» συνολικού ποσού 579.228,81 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
 11. Απαλλαγή από την καταβολή των ενοικίων του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ρούμελης έμπροσθεν του οικοδομικού αριθμού 86.
 12. Μεταβίβαση οφειλών.
 13. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εμπορικού καταστήματος ΛΙΝΤΛ επί της οδού Αλέκου Παναγούλη.
 14. Αίτημα για χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφετέρια- Μπαρ ) της εταιρείας «Δ. Σαρδάνης – Ι. Καλφαγιάν Ο.Ε) επί των οδών Δωδεκανήσου & Μεσσηνίας 2.
 15. Κατασκευή Αναπηρικής Ράμπας στην οδό Λ. Ηρακλείου 173.
 16. Ανανέωση θέσης Στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Βασίλη Βασιλειάδη 11.
 17. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Μηδείας 124.
 18. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Αμμοχώστου 6.
 19. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Χάλκης 5.
 20. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Μουταλάσκη 32.
 21. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Μαρμαρά 12 & Καβάλας 14.
 22. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Νικολάου πλαστήρα 12.
 23. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Ασπασίας 13.
 24. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 23.
 25. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 46.

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Όσοι δημότες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο κατά την έναρξή του:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14132

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window