Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 46η:  «Ψήφισμα για το δυστύχημα στα Τέμπη».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 47η:  «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης « Δημιουργία Αλληλεγγύη».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 48η:  «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης « Δημιουργία Αλληλεγγύη».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 49η:  «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης « Λαική Συσπείρωση».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 50η:  «1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 51η:  «Καθορισμός πρόσθετων προσόντων στα πλαίσια της έγκρισης προσλήψεων προσωπικού για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2023.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 52η:  «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 53η:  «Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών των ενδιαφερόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων για τη σύναψη σύμβασης με τον Δήμο Νέας Ιωνίας αναφορικά με την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του και την παροχή τραπεζικών εργασιών.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 54η:  «Έγκριση Χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου» Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας» συνολικού ποσού 579.228,81 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window