Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 5η
Αρ.πρωτ. 4036/7-2-2024                                                                  ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 5η

Προς :Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40).    Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΠΕΜΠΤΗ 8-2-2024 και ώρα 09.00π.μ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής, καθορισμού των όρων διακήρυξης για το Yποέργο 1 «Προμήθεια καφέ Κάδων» και για το Υποέργο 2 : «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 10m3 με σύστημα πλύσης κάδων» της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» καθώς και περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2 Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής, καθορισμού των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το Yποέργο 1 με τίτλο «Εξειδικευμένες Δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέας Ιωνίας» της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την ΑΤ08 Πρόσκληση καθώς και περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3 Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής ασφαλιστικών μέτρων-ΛΕΛΟΥ κ.λ.π

Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής προκύπτει για το:
1ο ΘΕΜΑ- 2ο ΘΕΜΑ, διότι, σύμφωνα με το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με Α.Π:6-8.1.2024, με Θέμα: <<Ενέργειες των δικαιούχων αναφορικά με τα μη δημοπρατημένα έργα του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης>>, τα έργα Δικαιούχων του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που εντάχθηκαν έως 30/6/2022 και δεν έχουν ακόμα δημοπρατηθεί, πρέπει να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα έργα αυτά να δημοπρατηθούν έως 9/2/2024, ενημερώνοντας αμελλητί την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, ειδάλλως θα απενταχθούν από το Πρόγραμμα.

3ο ΘΕΜΑ. Διότι έχει προσδιοριστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικάσιμος η ΔΕΥΤΕΡΑ 12/02/2024.

• Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε εγκαίρως τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window