Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 26η:  «Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 27η:  Διαγωνισμό που διενεργείται για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2024-2025) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, των τροφίμων του «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 28η:  Μερική τροποποίηση της με αριθ.5/22-1-2024 πράξη Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με την διόρθωση σε ποσοστό έκπτωσης προσωρινού Αναδόχου του 7ου Τμήματος (Είδη κρεοπωλείου), σε Διεθνή Ανοικτό Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 29η:  Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2024 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 30η:  Απαλλαγή από την καταβολή των ενοικίων του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ρούμελης έμπροσθεν του οικοδομικού αριθμού 86.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 31η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (Αρ.πρωτ. 3447).

Πράξη 32η:  Έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων στην συμβολή των οδών Ανδρ. Κάλβου και Ελ. Βενιζέλου και Αλεκ. Παναγούλη και Μιλτιάδου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 33η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΣΠΑΡΤΗΣ 10 .

Πράξη 34η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 17.

Πράξη 35η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΜΙΛΗΣΙΩΝ 8.

Πράξη 36η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 17.

Πράξη 37η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 30.

Πράξη 38η:  Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας I.X. αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 102.

Πράξη 39η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ 24.

Πράξη 40η: Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας I.X. αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΙΚ. 4Α.

Πράξη 41η:  Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας I.X. αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 5.

Πράξη 42η:  Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΑΒΕΡΩΦ 6.

Πράξη 43η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α.: 00.6733.0002 «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, για την κάλυψη του κόστους κηδείας απόρου δημότη.

Πράξη 44η:  Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.

Πράξη 45η:  «Κατ’ εξαίρεση έγκριση κίνησης οχήματος εκτός περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 46η:  Κατ’ εξαίρεση οδήγηση των οχημάτων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 47η:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 708.303,38€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Β’ κατανομή έτους 2024».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window