Αποφάσεις ΔΕ|

Πραξη 48η:  Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής, καθορισμού των όρων διακήρυξης για το Yποέργο 1 «Προμήθεια καφέ Κάδων» και για το Υποέργο 2 : «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 10m3 με σύστημα πλύσης κάδων» της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ενταγμένη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» καθώς και περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.  (δείτε αναλυτικά)

Πράξη 49η:  Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής, καθορισμού των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το Yποέργο 1 με τίτλο «Εξειδικευμένες Δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέας Ιωνίας» της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την ΑΤ08 Πρόσκληση καθώς και περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 50η:  Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής ασφαλιστικών μέτρων-Λ.

Μοιραστείτε
Close Search Window