Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νέα Ιωνία 1 /10/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 43η Συνεδρίαση 43η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 5/10/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων. (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2019-2020» και σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως. (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Αποζημίωση συμμετοχής σε επιτροπές. (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001, 10.6662.0001, 15.6662.0001 και 40.6662.0001, για εργασίες συντήρησης ατομικών και κεντρικών ψυκτικών μονάδων και εγκαταστάσεων έτους 2022-2023 για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. του. (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και έγκριση μελέτης για την προμήθεια λογισμικού διασύνδεσης της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης Q-Prime με την διαδικτυακή πλατφόρμα Gov Hub της ΚΕΔΕ και ΑΑΔΕ (Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου -Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας) και λογισμικού διασύνδεσης με Document Management (Διαχείριση Φακέλων – Εγγράφων) του Δήμου Νέας Ιωνίας». (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 10.7135.0002 «Λοιπός εξοπλισμός», συνολικού ύψους 818,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια δώδεκα (12) ΑΔΔΥ (Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής) τύπου USB Tokens με το απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικής/ψηφιακής υπογραφής. (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. Διαγραφή προσαυξήσεων από βεβαιωμένη οφειλή.
8. Ορισμός δικηγόρου-Ψήφιση πίστωσης.
9. Ψήφιση πίστωσης.
10. Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ.22659).
11. Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ.22662).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:
κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
Κα Σακκαλόγλου Αγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
Κα Αλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτηςδείτε αναλυτικά εδώ

Αναπληρωματικά μέλη:
κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
Κα Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
Κα Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window