Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Νέα Ιωνία :    8 /9/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 37η           Συνεδρίαση  37η
Αρ. πρωτ:  25811

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
Σας καλούμε σε EKTAKTH Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα  12:00, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

 «Έγκριση και διάθεση πίστωσης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.218,04 ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης ως μέσων ατομικής προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Νέας Ιωνίας, ωφελουμένων στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, που προσλήφθηκαν για οκτώ μήνες για τα έτη 2017-2018 και την απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στην εταιρεία «Δ. Τίγκα-Χ. Φραδέλος Ε.Ε». για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window