Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 322:Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και ορισμός υπολόγου δαπάνης προμήθειας από το Κτηματολογικό Γραφείο Ν. Ιωνίας αποφάσεων επί των εκδοθεισών ενστάσεων του Δημοσίου και των ιδιωτών κατά του Δήμου Ν. Ιωνίας και ενστάσεων του Δήμου Ν. Ιωνίας κατά ιδιωτών με την διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς ο Δήμος θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα για τις αποφάσεις επί των εκδοθεισών ενστάσεων του Δημοσίου και των ιδιωτών κατά του Δήμου Ν. Ιωνίας και των ενστάσεων του Δήμου Ν. Ιωνίας κατά ιδιωτών για περαιτέρω ενέργειες.

Μοιραστείτε
Close Search Window