Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|


                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νέα Ιωνία, 07.9.2017
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                         Αρ.πρωτ. 25.523
  Γραφείο Δημάρχου
                                                                                               
Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου       
Τ.Κ. 142 34       
Πληροφορίες :        
Τηλ. : 210 27 97 777       
Φαξ :  210 27 92 500       
                                                                    

                                               AΠΟΦΑΣΗ
           
Σε  συνέχεια  της από 05.9.2017 συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας καθώς και της από  06.9.2017 συνεδρίασης της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη Μειοδοτική φανερή Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες μεταστέγασης της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.

                                               Ορίζουμε

την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας του μειοδοτικού διαγωνισμού  την προσεχή Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 στην αίθουσα συσκέψεων (3ος όροφος).

        Ο  Δήμαρχος
       
        Ηρακλής  Γκότσης

Μοιραστείτε
Close Search Window