Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νέα Ιωνία 13/8/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 34η                                                              Συνεδρίαση 34η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 17/8/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου: «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός διαδρομής ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (Φάση Α΄), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Βά/14-4-2016, τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων.», προϋπολογισμού 59.232,80 € πλέον ΦΠΑ.  Αναλυτικά
2. Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου: «Σύνταξη επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας.»  Αναλυτικά
3. Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής αίτησης.
4. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του «9ου Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας Ιωνίας».  Αναλυτικά
5. Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – H’ κατανομή έτους 2021.  Αναλυτικά
6. Αποδοχή επιχορήγησης στους Δήμους της Χώρας, συνολικού ποσού 105.739,35 €, από μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε δικαιούχους του άρθρου 56 του Ν. 3518/2006.    Αναλυτικά
7. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών των διαγωνιζομένων σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, αναφορικά με την ετήσια προμήθεια τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του ΝΠΔΔ «ΚΕΒΡΕΦΟ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 392.215,12 € και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων.  Αναλυτικά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
Κα Σακκαλόγλου Αγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
Κα Αλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
Κα Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
Κα Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel