Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 298:    Καθορισμός θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής / πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων.    Αναλυτικά

Μοιραστείτε
Close Search Window