Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 299: Xρονική παράταση για έξι μήνες (31-12-2021), της με αριθ. πρωτ. 17614/30-07-2019 σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και του Οριστικού Αναδόχου «ΒΟΡΒΙΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.

Πράξη 300: Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων. δείτε αναλυτικά εδώ

Πράξη 301: Έγκριση πρακτικού κληρώσεως των μελών της επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου «Σύνταξη επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας». δείτε αναλυτικά εδώ

Πράξη 302:  Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής αίτησης.

Πράξη 303: Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του «9ου Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας Ιωνίας. δείτε αναλυτικά εδώ

Πράξη 304: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – H’ κατανομή έτους 2021. δείτε αναλυτικά εδώ

Πράξη 305: Αποδοχή επιχορήγησης στους Δήμους της Χώρας, συνολικού ποσό 105.739,35 € από μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωση σε δικαιούχους του αρθρ.56 του Ν.3518/2006. δείτε αναλυτικά εδώ

Πράξη 306: Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών των διαγωνιζομένων σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό αναφορικά με την ετήσια προμήθεια τροφίμων, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 392.215,12 ευρώ και Ανακήρυξη Προσωρινών Αναδόχων.

Μοιραστείτε
Close Search Window