Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νέα Ιωνία    11/6/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 25η                                                        Συνεδρίαση 25η
Αρ.πρωτ: 13672

Προς:   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

    Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 15/6/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου: :« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ.Α. 27934/2014». Αναλυτικά
2.    Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Αναλυτικά
3.    Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021». Αναλυτικά
4.    «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-ΣΤ’ κατανομή έτους 2021». Αναλυτικά
5.    Λήψη Απόφασης για την έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικ. έτους 2020, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». Αναλυτικά
6.    Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη: 
κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
κ. ΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
κ. Αλατσίδου Ελένη
κ. Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

Μοιραστείτε
Close Search Window