Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία: 10/06/2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρ. πρόσκλησης: 6η                                                        Συνεδρίαση 6η
Προς :    Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔΦ69/139/ΟΙΚ.431/11-1-2021,Δ1α/Γ.Π.οικ.8378  εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., την Δευτέρα 14-6-2021 και ώρα 13.30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό Πεύκων 1
2.    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Α. Αυτοκινήτου του στην οδό Αδαμοπούλου 19
3.    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό Θράκης 1
4.    Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) επί της Λεωφ. Ηρακλείου 131 του Δήμου Νέας Ιωνίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη
κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη
κ. Σωτήριο Σκευοφύλαξ
κ. Γεώργιο Στέφα
κ. Ιωάννη Ιωάννου
κ. Ελένη Αλατσίδου
κ. Σάββα Χατζηκωνσταντίνου
κ. Κωνσταντίνο Κατιμερτζόγλου

Αναπληρωματικά Μέλη:   
κ. Αναστασία Κλάρα
κ. Ελένη Χατζή
κ. Ελένη Γρίβα
κ. Όλγα Ακιανίδου
κ. Αλέξανδρο Ματθαίου
κ. Θεόδωρο Χαμαλίδη

Κοιν:
κ. Δήμαρχο
κ. Γενικό Γραμματέα
κ. Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας

Μοιραστείτε
Close Search Window