Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νέα Ιωνία 29-4-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 18η                                            Συνεδρίαση 18η
Αρ.πρωτ.:

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 3/5/2022 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αντιστήριξη πρανών στον αύλειο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Ανάκληση υπ’ αρ. 12/2022 πράξεως Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ανεσκευασμένου πρακτικού αξιολογήσεως προσφορών για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων και Αυλείων Χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας 2021-2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Έγκριση επανασυνταχθείσας Στατικής Μελέτης του έργου: “Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 150 και κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκίνητων και κοπή δέντρων”.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. «Μερική ακύρωση της αριθ. 11/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας [για το ΤΜΗΜΑ 1 του εν εξελίξει Διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2021], σε συμμόρφωση της αριθ. 520/2022 εκδοθείσας απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. Έγκριση απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. «Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον του καθαρισμού αντιπυρικής ζώνης και αποψίλωση χαμηλής βλάστησης των χώρων της Δημοτικής κατασκήνωσης».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης και κλαδέματος σε περιαστικούς χώρους πρασίνου για την αποφυγή πυρκαγιών .  (δείτε αναλυτικά εδώ)
9. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης ,ελέγχου και επισκευής καθώς και στην έκδοση των απαιτούμενων ετήσιων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης ανά παιδική χαρά του Δήμου από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
10. ‘Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2022 για το Α΄ τρίμηνο, του ΝΠΔΔ του Δήμου Νέας Ιωνίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
11. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α΄ τριμήνου 2022, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
12. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31η Ιανουαρίου 2022 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).  (δείτε αναλυτικά εδώ)
13. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 28η Φεβρουαρίου 2022 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).  (δείτε αναλυτικά εδώ)
14. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31η Μαρτίου 2022 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).  (δείτε αναλυτικά εδώ)
15. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού, από τον υπόλογο υπάλληλο Γεώργιο Παντελεάκη, του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – Απαλλαγή υπολόγου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
16. Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου 2022 ποσού 322.986,34.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window