Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νέα Ιωνία 24-3-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 13η                                          Συνεδρίαση 13η
Αρ.πρωτ.: 7040

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

      Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 29/3/2022 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου: «Επικαιροποίηση-τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας». (δείτε αναλυτικά εδώ)

2. Έγκριση Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, έγκριση της με αριθ. πρωτ.4615/28-2-2022 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, καθορισμός όρων του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχων προμήθειας τροφίμων, που θα καλύψουν τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας, κατά την διάρκεια λειτουργίας της, το καλοκαίρι του 2022, εκτιμώμενης αξίας 63.168,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και παραλαβής για τον ως άνω Διαγωνισμό.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

3. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 511/28-12-2022 Πράξης – Αποζημίωση του κ. Μακρυγιώργου – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α. 15.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, συνολικού ύψους 1.499,16 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας χρήσης (ταψάκια φαγητού, αλουμινίου, με καπάκι) και 15.6482.0001 «Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης, προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού ύψους 2.094,71 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης καθώς και ειδών εστίασης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

5. Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ.6565/2022).

6. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., οικονομικού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window