Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 32:    Συζήτηση της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία» με αρ. πρωτ. 1524/21-1-2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 33:    «Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της Ανεξάρτητης Δημοτικού Συμβούλου Χριστίνα Παπαηλιοπούλου. Αρ. πρωτ. 4274/22-2-2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 34:    «Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης « Λαική Συσπείρωση» με Αρ. πρωτ. 4120/21-2-2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 35:    «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 4ου Τριμήνου, έτους 2021».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 36:    «Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας και καταλληλότητας ακινήτων, του άρθρου 186 παρ. 5 και 192, 194 και 201 του Ν.3463/2006».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 37:    «Ορισμός Προέδρου , Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 38:    «Ορισμός Προέδρου , Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 39:    «Ορισμός Προέδρου ΔΕΠ και Εκπρόσωπου παραγωγικών τάξεων».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 40:    «Εξέταση αιτήματος του Ε. Α. για αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί σε τμήμα της ιδιοκτησίας του, με πρόσωπο στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο Ο.Τ. 236».
Πράξη 41:    «Ανανέωση στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό Μαδύτου 25».
Πράξη 42:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα πού βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 120».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 43:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Ελιάς που βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων 14».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 44:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο Λέιλαντ και τριών Βραχυχιτώνων που βρίσκονται επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου 27».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 45:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Κυδωνιών 87».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 46:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή ενός Πλάτανου που βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 30».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 47:    «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Αδαμοπούλου & Δευκαλίωνος».      (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window