Διαβίβαση γνωμοδότησης ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ για άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 449 Δήμου Νέας Ιωνίας

Ειδήσεις - Τύπος|

Δείτε το σχετικό έγγραφο... Διαβάστε περισσότερα → Διαβίβαση γνωμοδότησης ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ για άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 449 Δήμου Νέας Ιωνίας

Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «Ανακαίνιση χρωματισμών και επισκευή υγρομονώσεων σχολικών κτηρίων».

Ειδήσεις - Τύπος|

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νέα... Διαβάστε περισσότερα → Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «Ανακαίνιση χρωματισμών και επισκευή υγρομονώσεων σχολικών κτηρίων».

Κλήρωση μελών επιτροπής διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών Δικτύων υπό πίεση ετών 2019-2020».

Ειδήσεις - Τύπος|

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ... Διαβάστε περισσότερα → Κλήρωση μελών επιτροπής διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών Δικτύων υπό πίεση ετών 2019-2020».

Ποδόσφαιρο και Εθνική Αντίσταση

Ειδήσεις - Τύπος|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ... Διαβάστε περισσότερα → Ποδόσφαιρο και Εθνική Αντίσταση

Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης στήριξε με την παρουσία του τους κολυμβητικούς αγώνες με την ονομασία «1ο Ιωνία Cup»

Ειδήσεις - Τύπος|

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ... Διαβάστε περισσότερα → Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης στήριξε με την παρουσία του τους κολυμβητικούς αγώνες με την ονομασία «1ο Ιωνία Cup»

Αδέσποτα

Ειδήσεις - Τύπος|

ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ. Ο ΔΗΜΟΣ... Διαβάστε περισσότερα → Αδέσποτα

Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή-επισκευή πεζοδρομίων»

Ειδήσεις - Τύπος|

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ... Διαβάστε περισσότερα → Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή-επισκευή πεζοδρομίων»

Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών».

Ειδήσεις - Τύπος|

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών».

Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρα λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην οδό Δέρκων»

Ειδήσεις - Τύπος|

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Νέα Ιωνία,   ... Διαβάστε περισσότερα → Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρα λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην οδό Δέρκων»

Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαμενής και μηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δημοτικού συστήματος άρδευσης πυρόσβεσης»

Ειδήσεις - Τύπος|

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαμενής και μηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δημοτικού συστήματος άρδευσης πυρόσβεσης»

Close Search Window
el
enel