Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις, Ειδήσεις - Τύπος|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                      Νέα Ιωνία, 11/1/2024
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Καρολίδου 4
142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλ. 2102793916 (εσωτ.150-52)
e-mail: gramdim@neaionia.gr
Website: www.neaionia.gr

ΠΡΟΣ 1. Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ Α.Ε)
2. Υπουργείο Εσωτερικών
3. Υπουργείο Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

ΘΕΜΑ : Αναγκαιότητα απόκτησης και αξιοποίησης οικοπέδου στο Ο.Τ. 425 του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής (πρώην ιδιοκτησίας ΕΡΙΟΤΕΚ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για την κάλυψη των επιτακτικών σχολικών στεγαστικών αναγκών της Νέας Ιωνίας.

Σχετ : 1)Το υπ’αριθμ. πρωτ. 23755/05-10-2020 έγγραφο Δήμου Ν.Ιωνίας προς ΚΤΥΠ Α.Ε.

2) Την υπ’αριθμ. 2471/2018 απόφαση του Σ.τ.Ε , Ε’ Τμήμα.

3) Το ΦΕΚ 6 Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων της 19ης Ιανουαρίου 2009 που δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. 14410/2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών.

——————————————————–

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας για δεκαετίες προσπαθεί να αποκτήσει το οικόπεδο της πρώην  ΕΡΙΟΤΕΚ προκειμένου να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες του σε σχολικά κτίρια και στέγαση των μαθητών του. Το ακίνητο εκτάσεως 4.840 τ.μ. περίπου βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 425 του Δήμου Νέας Ιωνίας, αποτελούσε ιδιοκτησία της οικογένειας (κληρονόμων) Κωνσταντίνου Μήτση και περιήλθε σε αυτούς από την εταιρεία ΕΡΙΟΤΕΚ Α.Ε.

   Η απόκτηση της παραπάνω ιδιοκτησίας προς αξιοποίησή της για κοινωφελείς σκοπούς ξεκίνησε τυπικά το έτος 1994, με τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που επιβλήθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος καθώς αποτελούσε και αποτελεί ελεύθερη έκταση πολύ μεγάλης σπουδαιότητας για το Δήμο. Ουσιαστικά από το έτος 1991 είχε διαπιστωθεί από το Δήμο η αναγκαιότητα απόκτησης  χώρου για την ανέγερση σχολείων Νηπιαγωγείων , Δημοτικών και Γυμνασίου. Στο πλαίσιο αυτό έχει επιλεγεί από τότε το οικόπεδο στο Ο.Τ. 425 , το οποίο είναι μέχρι σήμερα ο πλέον κατάλληλος χώρος  για την ανέγερση σχολείων. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε οι Δημοτικές Αρχές  της Ιωνίας σε συνεργασία με εμπλεκόμενα Υπουργεία (Παιδείας κ.λ.π) και κρατικούς Φορείς (Νομαρχία, Περιφέρεια , ΟΣΚ κλπ) διαχρονικά διεκδικούν και επιμένουν στην απόκτηση του, δεδομένου ότι αποτελεί από τους ελάχιστους  ελεύθερους χώρους στην πόλη και κατάλληλος για ανέγερση χώρων εκπαίδευσης και δημιουργίας ελεύθερων χώρων πρασίνου.

   Με την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου αφενός θα υλοποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους ελεύθερους χώρους πράσινου. Αφετέρου θα ικανοποιηθούν οι επιτακτικές στεγαστικές ανάγκες των μαθητών της πόλης μας με την ανέγερση νέων σχολικών δομών. Στην Ιωνία  και σήμερα μαθητές και νήπια  στεγάζονται σε container με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέρχονται σε βάρος τους ζώντας καθημερινά σε τέτοιους χώρους. Δεν νοείται να υπάρχει αναξιοποίητος κατάλληλος χώρος μέσα στα όρια της πόλης ενώ οι μαθητές της Ιωνίας να κάνουν μάθημα σε ακατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας, ενώ επιπλέον να στερούνται ελεύθερου χώρου εκτόνωσης και διαλείμματος . Αυτή η δημόσια μαθητική στέγη που προσφέρεται, αμφισβητούμενης επάρκειας και καταλληλόλητας, με την σειρά της επιδρά αρνητικά στους μαθητές τόσο στην υλοποίηση των σκοπών της δημόσιας εκπαίδευσης όσο στην προσωπικότητα και τον ψυχισμό των παιδιών μας.

   Από το έτος 1994 και στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα ο χώρος της ΕΡΙΟΤΕΚ δεν περιήλθε στο Δήμο της Ιωνίας επειδή οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που επιβλήθηκαν δεν υλοποιήθηκαν καθώς προσβλήθηκαν νομικά οι διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες και ακυρώθηκαν οι πράξεις επιβολής τους με αποφάσεις του Σ.τ.Ε. Η τελευταία ρυμοτομική απαλλοτρίωση που ισχύει σήμερα αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί είναι αυτή που επιβλήθηκε δυνάμει της υπ’αριθμ. 14410/2008 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 19 Ιανουαρίου 2009. Με την παραπάνω απόφαση τμήμα οικοπέδου στο Ο.Τ. 425  χαρακτηρίστηκε ως χώρος σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή και δημοσιεύεται μαζί της.  Η ανωτέρω απόφαση  είχε προσβληθεί από τους ιδιοκτήτες  με αίτηση ακυρώσεως,  επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 2471/2018 απόφαση του Σ.τ.Ε , Ε’ Τμήμα , που απέρριψε την αίτησή τους και επικύρωσε την απόφαση της απαλλοτρίωσης.

  • Με πρόσφατη Μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Ιωνίας»  με στόχο την  ολοκλήρωση της εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης μέσω της  απόκτησης  των χαρακτηρισμένων Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, η αναγκαιότητα απόκτησης του Ο.Τ 425 ιεραρχήθηκε με τον βαθμό «5» , δηλαδή πολύ μεγάλος βαθμός αναγκαιότητας για την απόκτησή του. Άλλωστε ο Δήμος με κάθε τρόπο και με το με αρ. 23755/5-10-2020  προς την ΚΤΥΠ Α.Ε. διάδοχο του ΟΣΚ , έχει γνωστοποιήσει στους αρμόδιους εμπλεκόμενους  φορείς ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ανέγερσης νέων  σχολείων.
  • Είναι ζωτικής σημασίας για το Δήμο μας η απόκτηση του Ο.Τ. 425 ως Κοινωφελούς Χώρου για την υλοποίηση της αναγκαιότητας ανέγερσης σχολικών κτηρίων A ’βάθμιας και B’βάθμιας Εκπαίδευσης καθώς μέχρι και σήμερα μαθητές και νήπια στεγάζονται σε container που τοποθετούνται σε προαύλιου χώρους υφισταμένων σχολικών δομών. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι   όχι μόνον απομειώνεται ο ελεύθερος χώρος για την κίνηση και την δραστηριότητα των μαθητών, αλλά επιφέρει και δυσμενείς συνέπειες στην ποιότητα και επάρκεια της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης στην πόλης μας. Αφού ο νέος άνθρωπος αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε περιβάλλον συλλογικό και υλικό  θα πρέπει ο χώρος του δημόσιου σχολείου όχι μόνο να διασφαλίζει την διάδοση γνώση και σωστής εκπαίδευσης αλλά να εξασφαλίζει και χώρο εκτόνωσης και ψυχαγωγίας για την ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών.
  • Το σχολείο δεν είναι απλά ένα σύνολο υλικών πραμάτων από τσιμέντο, πόρτες και παράθυρα, αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός που επιδρά  άμεσα στα νεαρά άτομα και γι’αυτό θα πρέπει να έχει ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Εξάλλου στόχος μας , ως Δημοτική Αρχή , είναι να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά  ώστε σταδιακά  σχολεία της πόλης μας να αναβαθμιστούν σε «καλά σχολεία» , με την έννοια ότι οι σχολικές δομές που λειτουργούν στα τοπικά όρια του Δήμου μας να  είναι επαρκείς, ασφαλείς και κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίον προορίζονται.
  • Αποτελεί πρόταγμα  σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο η εξασφάλιση και δημιουργία χώρων πρασίνου προκειμένου να ενισχυθεί η υγεία και ευημερία των κοινωνιών, ενώ αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από την επιστήμη ότι οι προσβάσιμοι χώροι πρασίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τους ανθρώπους. Τα πάρκα, τα δέντρα και άλλες περιοχές πρασίνου βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, μειώνουν το θόρυβο, τις  θερμοκρασίες κατά τις θερμές περιόδους ενώ οι πολίτες που χρησιμοποιούν τους τοπικούς χώρους πρασίνου έχουν τεράστια οφέλη από την σωματική άσκηση, την χαλάρωση και την ηρεμία. Η ύπαρξη σε γειτονικό χώρο τόσο σχολικού συγκροτήματος όσο και πλατείας-πράσινου χώρου καθιστά το όλο εγχείρημα ακόμα πιο αποτελεσματικό ως προς το προαναφερόμενο σκεπτικό.
  • Κατόπιν των προαναφερομένων παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τις οποίες είστε καθ’ ύλην αρμόδιοι καθένας από εσάς, και συνδράμετε την Δημοτική Αρχή προκειμένου να αποκτήσει ο Δήμος Νέας Ιωνίας τον χώρο της πρώην ΕΡΙΟΤΕΚ στο Ο.Τ. 425 ώστε αφενός να ικανοποιηθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες στέγασης των μαθητών της πόλης με την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων. Αφετέρου δε, να διασφαλιστούν και να δημιουργηθούν ελεύθεροι χώροι πρασίνου στην Νέα Ιωνία για να αυξήσει την ανθεκτικότητά της έναντι των κλιματικών απειλών, καθώς και να προστατευτεί και διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών που κατοικούν και διαμένουν σε αυτή.

 

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

Παναγιώτης Μανούρης

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window